Trong suốt 5 năm cung cấp giải pháp Cloud cho các Doanh nghiệp triển khai các giải pháp DMS, ERP, COS, POS, eAM, CMMS… Mình thấy để chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới hiệu quả đều phải trải qua khâu sao lưu dữ liệu (backup data) trước khi chuyển qua or nâng cấp lên hệ thống mới. Nhưng việc backup data mà không có Data Storage thì lại mất rất nhiều thời gian copy, backup & restore data cũ vào hệ thống mới với data lên đến hàng chục TB, chưa kể việc thực hiện kéo dài sẽ làm cho dữ liệu hệ thống cũ và mới không khớp với nhau, vì dữ liệu sinh ra từ hoạt động biz hàng giây, phút nhưng việc backup thường thực hiện cuối ngày. Do vậy theo mình các DN muốn chuyển đổi an toàn, hiệu quả thì bước đầu tiên là phải xây dựng Data Strorage để backup các dữ liệu hệ thống lại và phải có replication dữ liệu ấy hàng ngày, sau đó triển khai các ứng dụng, giải pháp mới từ Data Storage theo lộ trình và plan của biz, việc cuối cùng là đồng bộ database còn thiếu khi cut-over.

Một vài ưu điểm của Data Storage:

– Lưu trữ (backup) đa dạng dữ liệu từ file, image OS, database… – Truy cập data theo phân quyền. – Sao lưu (backup) có tính kế thừa(replication) data hàng ngày, tuần, tháng, năm. – Tăng/giảm dung lượng Data Storage nhanh chóng. – Data Storage cho phép các server cloud kết nối trực tiếp vào để lấy dữ liệu mà không phải mất thời gian tranfer hay copy/paste dữ liệu từ server này đến server khác.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *